Bạn đang tìm người tài?
» Cho Nhà Tuyển Dụng

 
Thỏa Thuận Sử Dụng Với EKiemViec.com
Trang này cho biết về thỏa thuận và điều kiện khi bạn sử dụng ekiemviec.com. Vui lòng đọc trang này cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với những thỏa thuận và điều kiện đưa ra ở đây, vui lòng không sử dụng trang web và dịch vụ này. Nếu sử dụng trang web này, xem như bạn đã chấp nhận những giới hạn do những thỏa thuận và điều kiện này đưa ra. Ekiemviec.com có thể xem xét lại những thỏa thuận và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật trang này. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi vì chúng có thể bó buộc bạn. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân và/hoặc những tổ chức truy cập vào trang web này với bất cứ lý do nào.
Sử Dụng Nội Dung Trang Web
Ekiemviec.com cho phép bạn xem và truy cập một bản sao đơn giản nội dung hiện có trên (trang web này) chỉ cho cá nhân bạn, không vì mục đích thương mại.

Những nội dung của trang web này một phần hay là gì khác (trang web này) như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những nội dung trang web khác (tập hợp thành "nội dung trang web" được bảo vệ dưới dạng bản quyền, thương hiệu và luật pháp khác của nước Việt Nam và các nước khác. Tất cả nội dung trang web là tài sản của ekiemviec.com hoặc những nhà phân phối nội dung hoặc khách hàng của ekiemviec.com . Tất cả nội dung của trang web này được biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và kết hợp) là tài sản riêng của ekiemviec.com và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Việc sử dụng nội dung trang web nếu không được phép có thể xâm phạm bản quyền, thương hiệu và những luật định khác. Bạn phải giữ lại tất cả bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và những thông cáo khác thuộc quyền sở hữu của bạn chứa trong nội dung trang web gốc trên bất cứ bản sao Bạn tạo ra nội dung trang web. Bạn không thể bán hoặc thay đổi nội dung trang web này hoặc tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng, phân phối hoặc nói cách khác sử dụng nội dung trang web trong bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Cách dùng nội dung trang web này trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng vì bất cứ mục đích nào đều bị ngăn cấm.
Việc sử dụng trang có thể chấp nhận
Quy định chung: Những người sử dụng không thể dùng ekiemviec.com để truyền, phân phối, lưu trữ hoặc phá hủy vật chất, bao gồm mà không hạn chế nội dung trang web, (a) trong việc xâm phạm của bất cứ luật pháp hay nội quy thích hợp, xâm phạm bảo mật, công khai hay những quyền cá nhân khác của người khác, hoặc (c) làm mất danh dự, tục tĩu, đe dọa, sỉ nhục hay gây căm ghét.
Quy định an toàn trang ekiemviec.com
Những người sử dụng bị ngăn cấm xâm phạm hay cố xâm phạm sự an toàn của bất cứ , bao gồm mà không hạn chế, (a) dữ liệu truy cập không nhằm mục đích cho người sử dụng như thế hoặc đăng nhập thành một máy chủ hoăc tài khoản mà người sử dụng không có quyền truy cập, (b) cố khảo sát, quét hay kiểm tra những khe hở của một hệ thống hoặc mạng hoặc mức độ an toàn hay xác nhận mà không có quyền thích hợp, (c) cố gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng, người chủ hay mạng nào, bao gồm mà không hạn chế thông qua phương tiện cho virus vào ekiemviec.com, làm quá tải, tràn ngập, … hoặc (d) giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất cứ email hay nhóm thông tin nào. Sự xâm hại mạng hoặc sự an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm.
Những hạn chế sử dụng đặc biệt

Ekiemviec.com có thể được dùng chỉ vì những mục đích luật pháp bởi những cá nhân tìm kiếm công việc và thông tin nghề nghiệp và những doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên. EkiemViec.com đặc biệt ngăn cấm việc dùng trang web này với bất cứ mục đích nào khác, và tất cả những người sử dụng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:

Đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng bạn (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian nhân danh người này).

Đăng bất cứ giấy phép kinh doanh, kế hoạch hình chóp, hội viên câu lạc bộ, cách thức phân phối hay sự dàn xếp đại lý đại diện Kinh Doanh hay cơ hội kinh doanh khác đòi hỏi thanh toán trước và theo định kỳ, chỉ ủy nhiệm thanh toán (ngoại trừ việc đăng làm rõ rằng việc ủy nhiệm thanh toán công việc hiện nay chỉ và rõ ràng mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ mà người tìm việc đang bán, trong trường hợp việc đăng tải như thế được cho phép), đòi hỏi tuyển dụng những thành viên khác, nhà phân phối nhỏ hoặc đại lý nhỏ.

Sử dụng dữ liệu đơn xin việc ekiemviec.com cho bất cứ mục đích nào khác khi là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, bao gồm mà không hạn chế sử dụng thông tin trong kho dữ liệu này để bán hoặc giới thiệu bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

Gửi mail hoặc email, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến một người sử dụng của một trang Ekiemviec.com.

Sử dụng bất cứ thiết bị, phần mềm hay quy trình nào gây cản trở hoạt động thích hợp của ekiemviec.com hay bất cứ hoạt động được kiểm soát trên trang này.

Cố gắng giải mã, không biên soạn, không tương ứng hay đảo ngược bất cứ phần mềm bao gồm hay theo cách khác lập nên một phần của bất cứ trang ekiemviec.com nào.

Thông tin người sử dụng
Khi bạn đăng ký trang web này, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho EkiemViec.com một số thông tin bao gồm mà không hạn chế một địa chỉ email thích hợp (Thông tin của bạn). Thêm vào những thỏa thuận và điều kiện có thể được đưa ra trong bất cứ quy định bảo mật nào trên trang web này, bạn hiểu và đồng ý rằng ekiemviec.com có thể tiết lộ cho bên thứ ba, bằng một cơ sở nặc danh, một vài thông tin kết hợp chứa trong đơn xin việc đăng ký của bạn. ekiemviec.com sẽ không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn mà không có sự đồng ý ưu tiên của bạn, ngoại trừ sự cần thiết nhất định hay thích hợp để tuân theo những luật pháp hiện hành hay trong những tiến trình hợp pháp nơi những thông tin như thế là thích hợp.

Mỗi ứng viên đều có thể thông qua kỹ năng và bộ phận hàng giờ của trang web ekiemviec.com thực hiện phỏng vấn kỹ năng do ekiemviec.com đưa ra. Kết quả của mỗi cuộc phỏng vấn kỹ năng của ứng viên hàng giờ và theo kỹ năng không được EkiemViec.com đánh giá và nên được đánh giá bởi mỗi nhà tuyển dụng dựa trên những quan điểm đặc biệt của nhà tuyển dụng.
Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với việc giao tiếp riêng của bạn và chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Bạn không phải, và bằng việc sử dụng ekiemviec.com, chấp nhận không làm những điều sau: đăng tải những nội dung được đăng ký bản quyền nếu bạn không phải là người chủ bản quyền hoặc được người chủ bản quyền cho phép đăng tải nó, đăng tải nội dung tiết lộ những bí mật thương mại nếu bạn không làm chủ hoặc không được phép của người chủ; đăng tải những nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của người khác hoặc xâm phạm bảo mật hay quyền công cộng của người khác; đăng tải những nội dung tục tĩu, làm mất danh dự, đe dọa, quấy rầy, sỉ nhục, căm ghét hay gây cản trở cho người sử dụng khác hay bất cứ người nào khác hay tổ chức nào khác; đăng tải những thông tin không có chủ đề hay có chủ đề đặc biệt; đăng tải một hình ảnh hay nội dung sex; đăng tải những mẫu quảng cáo hay xúi giục kinh doanh hay đăng tải nội dung chứ virus, ngựa Trojan, bom thời gian… hay những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích hủy diệt, gây cản trở bất lợi, ngăn chặn lừa dối hay chiếm đoạt bất cứ hệ thống, dữ liệu hay thông tin nào.


Việc đăng ký và mật khẩu
Bạn chịu trách nhiệm lưu giữ sự bảo mật thông tin và mật khẩu của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những sử dụng đăng ký của bạn, cho dù bạn có quyền hay không. Bạn đồng ý ngay lập tức cho ekiemviec.com bất cứ cách dùng không có quyền lực về việc đăng ký hoặc mật khẩu của bạn.

Xác nhận đại lý để nhận khai báo và những yếu tố khai báo đòi hỏi xâm phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng sản phẩm đăng ký bản quyền của bạn đã được tải lên, đăng tải hay sao chép lên trang web này và được sử dụng trên trang web này theo cách cung cấp việc xâm phạm bản quyền, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách cung cấp đại lý bản quyền chỉ định với những thông tin sau:

• Chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử của cả người chủ bản quyền hay của người được quyền nhân danh người chủ bản quyền.
• Mô tả công việc được đăng ký bản quyền bạn cho là đã bị xâm phạm và mô tả hoạt động mà bạn cho là đang xâm phạm.
• Xác định URL hoặc những vị trí đặc biệt khác trên trang web này nơi tài liệu hoặc hoạt động bạn cho là đang xâm phạm được đăng tải hay đang xảy ra. Bạn phải bao gồm đầy đủ những thông tin cho phép chúng tôi đăng tải tài liệu hay hoạt động.
• Tên, địa chỉ, số điện thoại của bạn và nếu có, hãy cung cấp một địa chỉ email.
• Một chính sách do bạn đưa ra trong việc sử dụng sản phẩm được ghi bản quyền trên trang web này mà bạn tin tưởng tuyệt đối theo cách bạn phàn nàn là không được phép của người chủ bản quyền, bất cứ đại lý chủ bản quyền hay luật pháp.

Trách nhiệm pháp lý của Ekiemviec.com
Ekiemviec.com chỉ là nơi gặp gỡ. Trang web này đóng vai trò là nơi gặp gỡ để nhà tuyển dụng đăng tải cơ hội công việc và những ứng viên đăng tải đơn xin việc và không ngăn cản hay kiểm duyệt những danh sách đưa ra. ekiemviec.com không liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Kết quả là EkiemViec.com không thể kiểm soát được chất lượng, độ an toàn hay hợp pháp của công việc hay đơn xin việc được đăng tải, tính xác thực hay chính xác của danh sách, khả năng cung cấp công việc cho ứng viên của nhà tuyển dụng hay khả năng của ứng viên khi xin việc.

Vì không dễ dàng xác nhận người sử dụng trên Internet nên ekiemviec.com không thể và không khẳng định rằng mỗi người sử dụng đều thừa nhận về chính họ. vì chúng tôi không và không thể tham gia vào những giao tiếp của những người sử dụng với nhau hoặc kiểm soát hành vi của những người tham gia trên ekiemviec.com, do vậy bạn cần tranh luận với một hoặc nhiều người sử dụng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và nói chung là không kiểm soát được những thông tin do những người sử dụng khác cung cấp có giá trị thông qua trang web này. Theo lẽ rất tự nhiên, thông tin của những người khác có thể gây khó chịu, có hại, không chính xác và trong một vài trường hợp sẽ được ghi sai tên hoặc giả vờ ghi sai.

Nội dung trang web này có thể có những điều không chính xác hoặc những lỗi do đánh máy. Chúng tôi không đại diện cho sự không chính xác, trách nhiệm pháp lý, sự hoàn hào hay kịp thời của bất cứ trang Ekiemviec.com nào hay nội dung của trang web này. Việc dùng trang ekiemviec.com và nội dung trang web là rất liều lĩnh. Những thay đổi theo định kỳ được thực hiện trên những trang ekiemviec.com và có thể được thực hiện bất cứ lúc nào.

Bạn nhận thức và đồng ý rằng bạn chỉ có trách nhiệm với hình thức nội dung và độ chính xác của bất cứ đơn xin việc hay tài liệu chứa trong đó do bạn đặt trên ekiemviec.com. Những nhà tuyển dụng chỉ chịu trách nhiệm với những gì họ đăng tải trên trang ekiemviec.com.

Chúng tôi không chứng nhận rằng bất cứ trang ekiemviec.com nào cũng sẽ hoạt động mà không có lỗi và máy chủ của nó là hoàn toàn không nhiễm virus hay những phần mềm có hại khác. nếu bạn sử dụng trang ekiemviec.com nào hay kết quả nội dung trang web với nhu cầu phục vụ và thay thế kỹ thuật hay dữ liệu, chúng tôi không chịu trách nhiệm với những giá trị này
Chấm dứt
Chúng tôi lưu trữ quyền, với sự suy xét duy nhất, thực hiện tất cả những phương cách hợp pháp, bao gồm mà không hạn chế việc loại bỏ những đăng tải của bạn ra khỏi trang web này và ngay lập tức chấm dứt sự đăng ký của bạn hoặc khả năng truy cập vào trang web này về bất cứ những vi phạm về những thỏa thuận và điều kiện này hoặc nếu chúng tôi không có khả năng kiểm tra hay xác nhận bất cứ thông tin bạn cung cấp để đăng ký trang web này
Tổng quan
Ekiemviec.com không đòi hỏi nội dung trang web này có thể được xem xét theo luật pháp hay truy cập bên ngoài nước Việt Nam. Truy cập nội dung trang web này không thể hợp pháp bởi một vài người hay trong một vài đất nước. Nếu bạn truy cập trang web này từ bên ngoài nước Việt Nam thì bạn sẽ liều lĩnh và chịu trách nhiệm bằng lòng với những luật theo quyền hạn của bạn. Nếu bất cứ việc cung cấp nào về những thỏa thuận và điều kiện được tìm thấy không thích hợp bởi bất cứ phiên tòa có quyền hạn thẩm quyền, những dữ liệu không có giá trị như thế sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của những dữ liệu còn lại có đầy đủ tác dụng và ảnh hưởng của những thỏa thuận và điều kiện này. Không từ bỏ bất cứ thỏa thuận nào trong những thỏa thuận và điều kiện này sẽ được xem là sẽ có những từ bỏ tiếp theo và xa hơn của thỏa thuận như thế hay bất cứ thỏa thuận nào khác.