Bạn đang tìm người tài?
» Cho Nhà Tuyển Dụng

 

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi lấy được kết quả tìm kiếm với loại công việc mà tôi đang tìm?
Tôi có thể biết thêm nhiều thông tin khác trên Quảng Cáo Đăng Tuyển Dụng, đặc biệt là thông tin liên lạc của nhà tuyển dụng ngoài những thông tin đã được liệt kê không?
Tôi nên làm gì nếu tôi vào xem một công việc được đăng tải mà tôi tin là không đúng với sự thật?
Chuyện gì xảy ra khi tôi Nộp Đơn Trực Tuyến?
Tôi phải làm gì nếu quên tên truy cập (username) và/hoặc mật mã (password) của tôi?
Làm sao để có thể xem những công việc mà tôi đã nộp đơn?
Tôi có thể thay đổi địa chỉ email hoặc mật mã (password) bằng cách nào?
Tôi có biết được những nhà tuyển dụng nào đã xem HS Xin Việc của tôi và họ đã xem mấy lần không ?
Tôi có thể thay đổi trạng thái Bảo Mật trên HS Xin Việc của tôi bằng cách nào ?
Tôi không nhận được bất cứ lần xem nào của nhà tuyển dụng đối với HS Xin Việc của tôi. Tôi đã làm sai điều gì?
Tôi thay đổi số điện thoại ghi trong HS Xin Việc của tôi bằng cách nào ?